ลงทะเบียน

ยานพาหนะ

กำหนดการรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ขอให้ท่านตรวจสอบวันรับบัตรของท่านทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน โดยให้ติดต่อรับบัตรได้ที่งานรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่แจ้งในอีเมลเป็นต้นไปเท่านั้น ทั้งนี้ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของดเว้นการนำจ่ายบัตรก่อนวันที่แจ้งไว้ในอีเมล

เพื่อความรวดเร็วในการรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก ขอให้ท่านดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารใบรับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมลงนาม นำมาพร้อมในวันที่มาติดต่อรับบัตร

ในส่วนของบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย สำหรับรถจักรยานยนต์ ขอให้มารับบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
สามารถมารับบัตรอนุญาตได้ตั้งแต่วันที่ที่กำหนดเป็นต้นไป

CONTACT US

Contact Information
Chiang Mai University, 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200
053-941109, 053-941190
support@scmc.cmu.ac.th
Monday - Friday
08:30 - 16:30